Trojský most

Dopravní stavby
Městský okruh Praha

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí přes Vltavu též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Základní informace

Objednatel:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské náměstí 2

Projektant:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Doba výstavby:

07/2010 – 10/2014

Charakteristika

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Nosný systém hlavního pole tvoří ocelový oblouk s táhlem a předpjatá betonová mostovka zavěšená na oblouku pomocí síťově uspořádaných tyčových závěsů. Inundační pole je je podélně a příčně předpjatá konstrukce z monolitického betonu. 

Projekt v číslech

  • 239,38 m Délka přemostění
  • 264,31 m Délka mostu
  • 200,4 + 40,35 m Rozpětí polí
  • 100 gr Šikmost mostu
  • 36,18 m Šířka mostu (13,2 + 2x 0,9 + 3,09 + 7,5)
  • zatěžová třída A Zatížení mostu (dle ČSN 73 6203 vč. změn)

Výjimečnost stavby

Součástí stavby je ochrana proti bludným proudům a úderu blesku, násyp, osvětlení, povrchy a dopravní značení. Výška mezní hladiny Vltavy: Q2002 = 187,51 + 1,0 m – což znamená úroveň hladiny při povodni roku 2002 zvýšené o jeden metr.