Členství společnosti v profesních asociacích

Metrostav a.s. je členem dále uvedených profesních asociací buď jako právnická osoba, nebo je v nich zastoupena některým ze členů vrcholového managementu.