Ekonomické informace

Roční zprávyVýroční zpráva 1999
Get Acrobat reader Výroční zpráva je připravena ke stažení ve formátu PDF. Abyste mohli číst tento formát, musíte mít na Vašem počítači nainstalován Adobe® Acrobat® Reader. Zdarma si jej můžete stáhnout z internetové stránky firmy Adobe.


Výroční zpráva 1999 (1,9 MB)

Výroční zpráva 1999 je rozdělená na části:

Část 1. (617 kB)

Kontaktní údaje
Profil společnosti
Finanční a provozní ukazatelé
Metrostav v roce 1999
Úvodní slovo předsedy představenstva
Záměry další podnikatelské činnosti

Část 2. (766 kB)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku
Významné stavby v roce 1999
Majetkové účasti
Statutární orgány a vedení společnosti

Část 3. (668 kB)

Zpráva dozorčí rady
Zpráva auditora
Roční účetní závěrka - Metrostav a.s.
Příloha k roční uzávěrce
Zpráva auditora ke konsolidované účetní uzávěrce
Konsolidované výsledky hospodaření
Významné události po účetní závěrce společnosti
Informace pro akcionáře
Informace z řádné valné hromady
Organizační struktura Metrostav a.s. k 31.12. 1999
Adresář
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku