Pracovní příležitosti

Šance pro žáky 9. třídObory, které podporujeme
PŘEDSTAVUJEME PROFESNÍ OBORY

Profesní specialista v oboru stavomontáže (zedník)
ovládá technologické postupy stavebních prací
a materiálů a běžně používaných strojních zařízení. Konkrétně zakládání staveb, montáž bednění
a železobetonářské práce, hydroizolace, zdění příček
a nosného zdiva včetně komínů. Osazování oken
a dveří, obkladačské a kladečské práce, provádění vnitřních a vnějších omítek. Dále sanace vlhkého zdiva, zateplování budov a provádění sádrokartonových konstrukcí.

Profesní specialista v oboru dřevěné konstrukce bednění a lešení (tesař)
ovládá ruční i strojní technologie opracování dřeva, včetně výpočtů potřeby materiálu a kalkulace tesařských prací. Vázání a montáž dřevěných konstrukcí, včetně jednoduchých klempířských a pokrývačských prací, zhotovení bednění betonových a železobetonových konstrukcí, lešení a pomocných tesařských konstrukcí.

Profesní specialista v oboru kovové konstrukce (zámečník)
ovládá ruční i strojní zpracování kovů i nekovových materiálů k výrobě složitých strojních součástí, základy strojního obrábění, svařování a montážních prací.
Profesní specialista v oboru elektro (elektrikář)
ovládá montáž, sestavování a seřizování, údržbu
a opravy elektrotechnických zařízení. Montáž, zapojení
a připojování rozvaděčů, el.spotřebičů a měřicích přístrojů, včetně ovládacích , jisticích, signalizačních
a chránících obvodů. Diagnostiku a odstraňování závad, opravy a výměny vadných částí mechanismů.
Navíc ovládá příslušné elektrotechnické předpisy
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Profesní specialista v oboru obsluha a údržba strojů a zařízení (strojník)
ovládá obsluhu stavebních strojů a strojních zařízení na povrchových pracovištích, jejich běžnou údržbu, zjišťování závad a jejich odstraňování. Po získání potřebných zkušeností a praxe může pracovat v podzemí. Podmínkou je dosažení věku 21 let a dobrý zdravotní stav.Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku