Profil společnosti

Etická linka

Zde můžete ohlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav.

Skupina Metrostav jako největší uskupení stavebních společností v České republice a působící také v zahraničí, si je vědoma své pozice ve společnosti, odpovědnosti vůči obchodním partnerům, zákazníkům, akcionářům i zaměstnancům.

http://www.skupinametrostav.cz/cz/
http://www.skupinametrostav.cz/cz/clenove

Skupina Metrostav jako celek přijala Program trestně právní compliance jako zásadní systémové opatření, které vede k snížení hrozby neetického či protiprávního jednání. Součástí přijatého opatření je zřízení Etické linky Skupiny Metrostav jako jedné z možností, jak nahlásit neetické či protiprávní jednání. Správa a provoz Etické linky je pod patronací prezidenta Skupiny Metrostav.

Zásady etického chování a jednání jsou obsahem dokumentu Etický kodex Skupiny Metrostav.

http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticky_kodex

Etická linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, včetně reklamačních případů a zákaznických stížností, a není prostředkem k vyřizování osobních sporů mezi pracovníky. Není určena pro nahlašování mimořádných událostí (například požárů, nehod, živelných katastrof) spadajících do kompetence policie, záchranné služby, hasičů, nebo jiných veřejných integrovaných záchranných složek.

Etická linka slouží pro zaměstnance, statutární orgány společností Skupiny Metrostav, obchodní partnery, spolupracující třetí strany a veřejnost.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku