Profil společnosti

Základní informaceHlavní záměry strategie Metrostav a.s.
Mise

Metrostav je univerzální stavební společností, která zákazníkům pomáhá uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Váží si podílu každého spolupracovníka na celkovém úspěchu.

Vize

Díky stálému zlepšování našich schopností být trvale dynamickou a respektovanou stavební firmou.

Strategické záměry

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v zahraničí. Mezi klíčové příležitosti patří dopravní stavby, mosty, tunely, projekty pro velké průmyslové firmy a veřejné investory. Současně společnost usiluje o dosažení významného tržního postavení v segmentu menších zakázek na regionální úrovni v jednotlivých krajích.

Metrostav a.s. je technicky vyspělou společností, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových nosných technologií a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby. Společnost klade důraz na odborný rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.

Metrostav a.s., jako vedoucí společnost Skupiny Metrostav, podporuje rozvoj všech svých dceřiných společností a současně usiluje o dosahování synergií uvnitř skupiny.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku