Technologie TBM

MetroProdloužení trasy V.A

Všechny podzemní stanice, byly raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Stanice Nemocnice Motol je hloubená. Traťové tunely z Vypichu do stanice Nemocnice Motol jsou dvoukolejné a ražené též NRTM.

Ostatní tunely jsou jednokolejné a jsou vyraženy dvěma plnoprofilovými razicími štíty – technologií TBM-EPB. Tato metoda je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. I v problematickém podloží se počítalo s měsíční ražbou až 360 m, největší výkon Tondy byl dokonce 625,5 m za měsíc. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů a např. zhruba 2/3 prací na 57 km dlouhém Gotthardském tunelu ve Švýcarsku byly provedeny tímto způsobem.Traťové tunely prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická na Vypich (za stanici Petřiny) byly tedy vyraženy technologii TBM-EPB. Tato ve všech pádech skloňovaná zkratka je odvozena od anglického názvu Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance a specifikuje typ použité technologie TBM (vyrovnávání tlaků během ražby za pomoci rozpojené zeminy).

Pro ražbu jsou vyrobeny štíty s pořadovými čísly S-609 (Tonda) a S-610 (Adéla); výrobcem je firma Herrenknecht (Německo). Jména Tonda a Adéla pro ně vybrali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol. Vítězné návrhy byly vyhlášeny na akci v motolské nemocnici za účasti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody, prvního náměstka Karla Březiny a generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta, který jako poděkování za součinnost nemocničního oddělení při pojmenování stroje předal dárky, jež dětským pacientům alespoň trochu zpříjemní čas strávený na lůžku.

Razicí štíty byly postupně po částech dopraveny na staveniště BRE1, ležící východně od křižovatky Vypich zhruba 500 m před stanicí Petřiny. Jednotlivé díly byly spuštěny na předem připravená lůžka na dně montážní šachty z převrtávaných pilot průměru přes 21 m a hloubky 34 m, kde proběhla kompletace strojů. Celý razicí komplex byl pak spojen v jeden celek a dostrojen v montážní komoře, což je část dvoukolejného tunelu metra navazující na montážní šachtu.

Celou trasu, kterou stroje na ražbách do stanice Dejvická urazily, je možno rozdělit na dva hlavní úseky. První začíná na zařízení staveniště BRE 1 a končí na staveništi E2 situovaném přibližně v polovině trasy. Druhý pokračuje z E2 a končí před stanicí Dejvická.

Ražby jednokolejných tunelů metodou TBM byly zahájeny v dubnu 2011 na levé tunelové troubě (pohled ve směru ražby) pomocí stroje S-609 Tonda. Dne 11. srpna 2011 se uskutečnila první prorážka, při níž se razicí štít dostal do prostoru stanice Petřiny. Ražby pomocí druhého stroje, jehož označení je S-610 Adéla, začaly s tříměsíčním odstupem, prorážka pravé tunelové trouby do stanice Petřiny proběhla v září 2011. Po celkem 10 prorážkách dorazily oba stroje TBM 26. listopadu 2012 do stanice Dejvická, kde proběhla unikátní současná prorážka.

Celkově oba stroje TBM EPB vyrazily jednokolejné tunely o délce 8354 m (2x 4177 m).

Zahájení ražebTonda – 10.4.2011
Adéla – 12.7.2011
Trvání ražebTonda - 596 dní
Adéla – 503 dní
Rychlost ražbyø 35 mm/min
Průměrný denní výkon15 bm
Největší denní výkonTonda - 30 bm
Adéla – 39 bm
Největší týdenní výkonTonda - 156 bm
Adéla - 192 bm
Největší měsíční výkonTonda – 625,5 bm
Adéla - 528 bm
Jeden postup (1,5 m)vyražen za 30 – 60 minut
Jeden prstenecsmontován za ø 35 minut
Prstenců celkem5565 ks
Stanice4 – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny (ražené), Nemocnice Motol (hloubená)
Doba jízdy soupravy na trase Dejvická – Motol po dokončení7,5 min
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku