Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Kariérní cesty

Je úžasnou zkušeností podílet se na projektu, ve kterém zhmotňujete představy investora nakreslené na papíře do podoby reálného díla. Většina manažerů v Metrostavu vyrostla právě na stavebních projektech. Proto Vás seznámíme s organizačním uspořádáním a pracovními pozicemi typického stavebního projektu.

Ať už si vyberete práci na projektu nebo mimo něj, každá získaná znalost a dovednost Vás posune dál v profesní kariéře. S Metrostavem máte šanci uspět. Podpoříme Vás, abyste ukázali a rozvíjeli váš potenciál. S Metrostavem máte šanci uspět.

 • Vedoucí
  projektu

  • Přípravář

   • Technik
    student

  • Ekonom
   projektu

  • Stavbyvedoucí

   • Mistr

    • Parťák

     • Dělníci

    • Dělníci

   • Technik
    absolvent

Nejčastěji obsazovaná pracovní místa v Metrostavu

Přípravář - předvýrobní příprava

Úkolem přípraváře je připravit stavební zakázku ve fázi nabídky. K tomu potřebuje přípravář nastudovat zadávací podmínky, projektovou dokumentaci a posoudit místní podmínky staveniště. Je zodpovědný za zpracování postupu a technologie výstavby, harmonogramu výstavby a stanovení dodavatelského systému zakázky. Vypracovává nabídku, podklady a dokumentaci do soutěží a výběrových řízení. Na dobré práci přípraváře stojí úspěch obchodní činnosti Metrostavu.

Mistr

Mistr řídí a kontroluje práci jak přímých podřízených, tak práci subdodavatelů, které vzájemně koordinuje. Je odpovědný za plnění harmonogramu a průběhu stavebních prací a za řízení určené části stavby podle projektové dokumentace. Plánuje nasazení strojů, nárokuje a zajišťuje materiál a služby na stavbě. Dbá na soustavnou kontrolu kvality prováděných prací a podílí se na předání dokončené stavby nebo její části investorovi. Na práci mistrů stojí především to, zda jednotlivá řemesla odvedou kvalitně svoji práci.

Ekonom projektu

Ekonom projektu zodpovídá za sledování hospodaření během výstavby, komunikaci s dodavateli a naplnění smluvních vztahů. Ekonom zpracovává pravidelné informace o stavu projektu včetně měsíčních výsledků hospodaření. Kontroluje došlé faktury a vystavuje podklady k výnosovým fakturám. Vede evidenci objednávek materiálu, smluv, faktur, dokladů výdajů a příjmů do pokladny, interních dokladů a korespondence. Ve spolupráci s vedoucím projektu a všemi stavbyvedoucími usiluje o dosažení plánovaného hospodářského výsledku projektu.

Přípravář – výrobní příprava

Přípravář výrobní přípravy se stavební zakázky ujme poté, co ji Metrostav získá. Spolupracuje na přípravě harmonogramu průběhu celé stavební zakázky, zajišťuje prováděcí dokumentaci vč. konzultací s projektantem, rozděluje stavební části do technologických celků a stanovuje rozhraní jednotlivých stavebních dodávek. Podílí se tak na celkové koordinaci prací s projektantem, architektem a dodavateli. Spolu s realizačním týmem má ten nejdůležitější úkol: realizovat stavební zakázku v daném čase, kvalitě a nákladech.

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí stavbu, sleduje a vyhodnocuje plnění harmonogramu a průběhu stavební zakázky. Je odpovědný za převzetí určené části projektové dokumentace, její prostudování a projednání. Je v soustavném pracovním kontaktu s technickým dozorem investora, s autorským dozorem generálního projektanta a s orgány státní správy. Dbá na soustavnou kontrolu kvality realizace celé stavební zakázky a je odpovědný za předání dokončené stavby nebo její části investorovi. Stavbyvedoucí v roli vedoucího projektu je hlavní osobou, která nese odpovědnost za výsledek stavební zakázky.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav