Obytný soubor VIVUS Uhříněves – 4. etapa

Bytová výstavba
Uhříněves

Výstavba 13 bytových domů s 828 bytovými jednotkami.

Základní informace

Objednatel:

Vivus Uhříněves s.r.o.

Projektant:

di5 architekti inženýři, s.r.o.

Doba výstavby:

09/2018 – 08/2020

Charakteristika

Domy mají pět nebo šest nadzemních podlaží a většina disponuje i podzemním podlažím, kde se nacházejí par­kovací stání a sklípky. Domy jsou založené na pilotách, 1.PP a 1. NP tvoří železobetonová monolitická konstruk­ce, 2.-5./6. NP má vyzdívané stěny a příčky a monolitické stropy. 

Projekt v číslech

  • 13 Bytových domů
  • 828 Bytových jednotek
  • 13 460 m2 Zastavěná plocha
  • 266 604 m2 Obestavěný prostor
  • 67 582 mUžitná podlažní plocha

Výjimečnost stavby

Součástí realizace byla výstavba komunikací včetně cyklostezky, inženýrských sítí, sadových úprav a vodních prvků.