Riverpark Modřany - fáze 1

Bytová výstavba
Praha 12 – Modřany, ulice Mezi Vodami

Výstavba prvních dvou budov nové rezidenční čtvrti v Praze s obchodním názvem Zahálka se nachází v praž­ské čtvrti Modřany, mezi Vltavou a ulicí Modřanská. 

Základní informace

Objednatel:

Madidou Trade, a.s.

Projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.

Doba výstavby:

09/2018 – 01/2021

Charakteristika

V nadzemních částech obou domů se nachází celkem 240 bytových jednotek od 1+kk do 5+kk. Bytové domy F a G mají 3 PP (společná podnož). Nadzemí obou budov tvoří čtyřpodlažní hmota půdorysného tvaru L, ze které vyrůstají věže čtvercového půdorysu.

Objekt F má 108 bytových jednotek ve 12 podlažích a je situovaný v severozápadním rohu. Má čtyřpodlažní základnu o rozměrech cca 44 x 39 metrů. Z ní vystupuje osmipodlažní věž o půdorysu 29 x 30 m. Celková výška objektu včetně atiky je 38,4 m nad úroveň podlahy v 1. NP.

Objekt G má 132 bytových jednotek ve 14 podlažích a je situovaný v severovýchodním rohu areálu. Čtyřpod­lažní základna je o rozměrech 43 x 39 metrů. Z ní vystupu­je osmipodlažní věž o půdorysu 30 x 31 m. Celková výška objektu včetně atiky je 44,6 m nad úroveň podlahy v 1. NP.

V podzemní společné podnoži jsou situovány gará­že, sklípky a technické místnosti (strojovny TZB, kotelna, místnosti pro nádoby na odpadky, elektrorozvodny).

Nosná konstrukce budovy je z monolitického železo­betonu. V podzemních podlažích je sloupový konstrukční systém v kombinaci se stěnovým schodišťovým jádrem a obvodovými stěnami. V nadzemních podlažích je navr­žen stěnový konstrukční systém.

Schodiště tvoří desková prefabrikovaná ramena. Bal­kony tvoří monolitické desky kotvené přes isonosníky. Stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy jako spojité a liniově podepřené železobetonovými stěnami.

Projekt zahrnuje investice do veřejného parku, sta­vebních úprav dešťové usazovací nádrže, stavebních úprav stávající komunikace v ulici Mezi Vodami, přeložek a přípojek inženýrských sítí atd. 

Projekt v číslech

  • 4 170 m2 Zastavěné plochy
  • 104 860 m2 Obestavěný prostor
  • 27 400 m2 Užitná plocha

Výjimečnost stavby

Nový komplex je „vsunut“ mezi železniční těleso a tramvajovou trať a je o jednu až dvě úrovně podla­ží zvýšen, aby umožnil i obyvatelům přízemních bytů plnohodnotný výhled. Nový komplex má jako svoji základní zásadu „zelený systém“ – terénní platformu s různými typy zeleně a vzrostlými stromy.