714 Stokkhaugen - Sundan, část: Åstfjordkryssinga, Norsko

Dopravní stavby
Norsko

Dokončením posledního úseku silnice Fv.714 Stokkhaugen – Sundan došlo k zajištění výrazně bezpečnějšího a pohodlnějšího propojení mezi významnými rybářskými oblastmi Hitra a Frøyaa páteřní silniční sítí Norska.

Základní informace

Objednatel:

Statens vegvesen

Projektant:

Statens vegvesen

Doba výstavby:

01/2018 – 10/2020

Charakteristika

Jedná se o část souboru opatření na zkapacitnění a za­jištění větší bezpečnosti na silnici Fv.714, spojující pevnin­skou část Norska s ostrovem Hitra. Projekt zahrnuje úsek silnice v celkové délce 5,6km, z toho most přes fjord Åstfjord o délce 735 m a 2 tunely v profi­lu T9,5 - Slørdal (2.650 m), Mjønes (770 m), dále napojení na místní komunikace a autobusové zastávky s parkovišti. Součástí projektu byla kompletní dodávka včetně elektroin­stalací. Metrostav zajišťoval hrubou výstavbu mostu včetně za­kládání, železobetonových a ocelových konstrukcí a ražbu včetně vystrojení obou tunelů a výstavbu železobetonových portálů.

Projekt v číslech

  • 5,6 km Délka úseku
  • 2 650 + 770 m Délka obou tunelů
  • 735 m Délka mostu
  • 80 m2 Profil tunelů T9,5 
  • 13 500 ks Počet kotev 
  • 17 840 m3 Množství betonu pro rekonstrukci 
  • 2 785 t  Výztuž 
  • 2 660 t Ocelových konstrukcí
  • 1 640 m, 210 m Piloty, mikropiloty

Výjimečnost stavby

Unikátní kombinace dvojice tunelů a 735 m dlouhého osmipolového mostu přes Åstfjord. Stavba mostu zahrnovala mimo jiné unikátní založení pomocí železobetonových studní o průměru 18,4 m a váze 2 200 tun na mořském dně, betonáž pilířů výšky až 40 m nad mořskou hladinou a osazování ocelové konstrukce pomocí lodního jeřábu.