Výstavba dálnice D3

Dopravní stavby
Tábor – Veselí nad Lužnicí

Úsek dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí zahrnovala soubor staveb o celkové délce přibližně 26 kilometrů.

Základní informace

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

Pragoprojekt a.s.

Doba výstavby:

09/2008 – 12/2014

Projekt v číslech

  • 8715 m Délka hlavní trasy (včetně mostu přes Lužnici)
  • 261 620 m2 Plocha vozovek
  • 2 Mimoúrovňové křižovatky
  • 1515 m Protihlukové stěny délka
  • 963 082 m3 Výkopy – celkový objem zemních prací
  • 862 653 m3 Násypy – celkový objem zemních prací

Charakteristika

Úsek dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí zahrnovala soubor staveb o celkové délce přibližně 26 kilometrů. Součástí byly mj. mosty přes rybník Koberný (575 m) a přes Černovický potok a přes Lužnici (1063 m).

Dálnice D3 se po svém dokončení stane součástí doplňkové sítě evropských dopravních koridorů TINA.

Výjimečnost stavby

Cílem projektu bylo odvedení dopravy z obydlených lokalit, odstranění nedostatečné kapacity, odstranění bodových závad, snížení dopravních nehod, snížení zasažení hlukem, exhalacemi, zkrácení jízdní doby, apod. Projekt vedle zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu přispěl ke snížení negativního vlivu silniční dopravy na životní prostředí odlehčením provozu na dosavadních trasách nebo v jejich těsné blízkosti.