Výstavba tunelu na silnici 92

Podzemní stavby
Nordfjordur, Island

Silniční tunel Norðfjarðargöng je nejdelší silniční islandský tunel s celkovou raženou délkou přesahující 7,5 km.

Základní informace

Objednatel:

Vegagerdin Iceland

Projektant:

Mannvit hf. Engineering Reyjkjavik

Doba výstavby:

09/2013 – 09/2017

Charakteristika

Silniční tunel Norðfjarðargöng je nejdelší silniční islandský tunel s celkovou raženou délkou přesahující 7,5 km. Projekt zahrnoval kromě ražby tunelu několik dílčích stavebních objektů, jako jsou nové komunikace vně tunelu, nezbytná izolace proti pronikající vodě a promrzání. Po dokončení ražeb byly zbudovány hloubené tunely při obou portálech, technologické místnosti a jejich vybavení a kompletní telematika tunelu. Tunel je ražen metodou Drill & Blast („navrtej a odstřel“).

Projekt v číslech

  • 7908 m Celková délka tunelu
  • 566 m3 Ražená část
  • 342 m Délka hloubených úseků
  • 343 000 m3 Celková kubatura ražených částí
  • 54,7 m2 Profil tunelu (dva silniční pruhy)
  • 77,3 m2 Profil tunelu bezpečnostních zálivech (tři silniční pruhy)

Výjimečnost stavby

Tunelovací podmínky na Islandu jsou náročné. Je to zejména proto, že ražby mnohdy vedou horninami velmi odlišné kvality, tzv. mixed face. Časté jsou také průsaky podzemních vod a ražby skrze poruchové zóny a čedičové žíly.

Trasa tunelu vede horským hřbetem s nejvyšší horou Tvífjöll, o výšce přesahující 1000 m n. m. Práce se prováděly z obou portálů tunelu s nadmořskou výškou 25, respektive 60 m n. m. Ze západního portálu Eskifjörður bylo vyraženo celkem 4740 m tunelu a z východního portálu Neskaupstaður celkem 2826 m. Až na posledních cca 400 metrů ražby z východního portálu proběhly Mannvit hf. ražby dovrchně se stoupáním od 1,5 do 3 %. Celá trasa tunelu je vedena v obloucích s různými poloměry od 700 m až do 12 000 m. Maximální výška nadloží činila téměř 900 m.