​ Knot (TOP 09): Lávka od architekta Pleskota už se staví

  • 28. 05. 2018 | zdroj: PV
  • Napsali o nás

Výstavbu nevšední dvouramenné lávky s mezipodestou za 48 milionů korun, která v současnosti roste nad Václavským jezem provádí firma Metrostav a hotovo by mělo být na podzim letošního roku.

           Jeden a půl kilometru dlouhou cyklostezku, jejíž součástí je také chodník a úprava okolní zeleně, zhotoví rovněž Metrostav za 11,7 milionu korun, což byla nejvýhodnější nabídnutá cena a s její výstavbou se začne v červnu. Městu Písek se na ni podařilo získat dotaci ve výši bezmála 20 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. „Dotační prostředky pokryjí 90 procent způsobilých výdajů na cyklostezku a chodník a přes 14 procent výdajů na lávku,“ vypočítává místostarosta Josef Knot a pokračuje : „Nový, respektive upravený, úsek cyklostezky povede po levém břehu kolem sportovišť k hotelu Cadillac a na pravé straně řeky pod areálem Jitexu. V obou případech naváže na stávající cyklistické trasy a propojí tak novým způsobem obě lokality s centrem města a průmyslovou zónou.“ I když se dá předpokládat, že lávka bude novou píseckou atraktivitou, její přidaná hodnota spočívá podle místostarosty právě v navazující cyklostezce. „Největší přínos vidím v tom, že se lidé z okrajových částí Písku dostanou pěšky nebo na kole bezpečně a zdravě do zaměstnání, škol i za zábavou a lidé z centra zase stejným způsobem do oblíbené rekreační lokality. Chtěl bych zdůraznit, že jde o další úspěšný projekt města realizovaný díky dotačním prostředkům z Evropské unie.“