FN Brno zateplí pavilony ve staré zástavbě areálu Bohunic

  • 18. 12. 2018 | zdroj: fnbrno.cz
  • Napsali o nás

FN Brno po ukončení rekonstrukce centrálních operačních sálů a přístavby Oddělení klinické hematologie zahájila další velkou rekonstrukci objektů v areálu Bohunic. Jedná se o projekt „Energetické úspory v budovách FN Brno“, jehož zásadním obsahem bude snížení energetické náročnosti objektů A až F nacházejících se v tzv. „staré zástavbě“ areálu nemocnice.

Předmětem stavebních prací bude celkové zateplení fasád objektů, rekonstrukce střech, sanace suterénů a výměna veškerých venkovních dveří a oken objektů. Práce budou probíhat za provozu s minimálním omezením. Akce byla zahájena v prosinci 2018 a ukončení se předpokládá do konce roku 2019.

Celkové investiční náklady činí více než 160 mil. Kč a budou z velké části hrazeny ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR a Operačního programu Životní prostředí EU. Zhotovitelem stavebních prací je firma Metrostav, a.s.

URL| https://www.fnbrno.cz/fn-brno-zatepli-...-ve-stare-zastavbe-arealu-bohunic/t6432