Prorážka Tunelu Prešov

  • 14. 06. 2019 | zdroj:
  • Aktuality

Kolegové z divize 5 pod vedením Ing. Tomáše Daneše a Ing. Jiřího Břichňáče včera slavnostně prorazili severní troubu tunelu Prešov. Podařilo

Podařilo se tak za 10 měsíců od zahájení ražeb. Dílo je součástí téměř 8 km obchvatu stejnojmenného města a dvě dvoupruhové trouby, samostatné pro každý jízdní směr, budou měřit více než 2,2 km.