Kvůli přestavbě trati do Hostivaře se na měsíc uzavře Průběžná ulice

  • 22. 07. 2019 | zdroj:
  • Tisková zpráva

V rámci pokračujících prací na novém koridoru do Prahy-Hostivaře, jejichž investorem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), bude od 25. 7. do 25. 8. 2019 uzavřena Průběžná ulice v místě podjezdu pod tratí směrem ke Švehlově ulici. Zmíněné omezení se dotkne jak městské hromadné a individuální dopravy, tak i chodců a cyklistů.

Důvodem omezení je výstavba přeložky plynového vedení mimo topnou sezonu, snášení stávající konstrukce železničního mostu a uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. Most bude součástí nové stanice Praha-Zahradní Město s bezbariérovým přístupem na nástupiště.


Stanice bude umístěna přímo na mostní konstrukci nad zmíněnou ulicí. Tento mostní objekt bude v sobě zahrnovat část nástupišť a přístupy na ně, tedy rampy, schodiště, eskalátory a výtahy, dále zastřešení a trakční podpěry. Stávající úzký prostor pod mostem bude rozšířen, ve stanici bude vybudován terminál s přímým přestupem na městskou hromadnou dopravu. Tím dojde ke zlepšení bezpečnostní a dopravní situace zde i v přilehlém okolí. V podjezdu navíc naleznou cestující čekárnu a odbavovací prostory.


Objízdné trasy MHD


Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město.
Linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195.
Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech).
Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.


Automobilová doprava


Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická) v době Po–Pá 6:00–10:00 a 14:00–19:00. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.


Podrobné informace se schématy přechodného dopravního značení a náhradními trasami linek MHD jsou již zveřejněny na adrese www.praha.eu v sekci Doprava. Motoristé se informace o omezení dozví přímo z informačních zařízení umístěných na Městském okruhu, Spořilovské spojce, Štěrboholské radiále a v Černokostelecké a Průmyslové ulici.


Tento projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Ukončení stavebních prací je naplánováno na září 2021.


 


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
T 601 380 700
E press@szdc.cz
www.szdc.cz


Poznámka: Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.