Setkání po poločase výstavby v úpravně vody Želivka

  • 29. 01. 2020 | zdroj:
  • Aktuality

Dnes proběhlo setkání po poločase výstavby s prezentací milníků na projektu Modernizace úpravny vody Želivka, který realizuje tým z divize 6 pod vedením Ing. Petra Brože.