Vyjádření k nepravomocnému rozsudku z 31. ledna, 2020

  • 03. 02. 2020 | zdroj:
  • Tisková zpráva

Dne 31. ledna, 2020 byla akciová společnost Metrostav Krajským soudem v Praze nepravomocně odsouzena k peněžitému trestu 10 milionů Kč a ke třem rokům zákazu účastnit se soutěží o veřejné zakázky.


S rozsudkem se neztotožňujeme a naši právní zástupci se vůči němu odvolali. Věříme, že v odvolacím řízení bude rozsudek zrušen a naše společnost obvinění zproštěna.


Vzhledem ke skutečnosti, že je rozsudek nepravomocný, nemá na naši společnost ani na naše obchodní vztahy aktuálně žádný reálný vliv. Naše společnost i nadále splňuje všechny zákonné požadavky na soutěžení veřejných i soukromých zakázek a nic jí nebrání v jejich realizaci. Metrostav a.s. i jeho dceřiné společnosti budou i nadále řádně plnit svoje závazky.


Na naší každodenní práci se nic nemění.Další informace poskytne:


Ing. Vojtěch Kostiha, MBA
tiskový mluvčí Metrostav a.s.
telefon: +420 266 019 715
e-mail: vojtech.kostiha@metrostav.cz