Metrostav Facility přebírá do správy budovu Palác Broadway

  • 26. 03. 2020 | zdroj:
  • Aktuality

Metrostav Facility přebírá od 1. 4. 2020 do správy administrativní budovu Palác Broadway na Příkopech pro společnost M.I.C.C. Prague s.r.o..