Jsou lepší holiny, nebo teplý kancl?

  • 01. 10. 2019 | zdroj:
  • Napsali o nás

Začátkem října proběhla na půdě Fakulty stavební VUT v Brně diskuze na téma stavebních profesí, a jaké konkrétní zodpovědnosti se k nim vážou. Studenti mohli diskutovat a ptát se vedoucího projektu a vedoucího přípravy, co která pozice obnáší a získat tak více informací o možném budoucím uplatnění ve stavebnictví.