Zatěžovací zkouška prověřila most přes ulici Průběžnou

  • 07. 01. 2021 | zdroj:
  • Aktuality

Dne 15.12.2020 proběhla v rámci Modernizace železničního koridoru Hostivař – Praha hl. n. poslední statická zatěžovací zkouška nosných konstrukcí NK1 a NK3 mostu přes ulici Průběžná v Praze 10 na železničním uzlu Zahradní Město.

Most je rozdělen na tři samostatné nosné konstrukce NK1, NK2, NK3. Jedná se o deskové prosté nosníky ze zabetonovaných nosníků s rozpětím pole 22,8 m.

Zatížení probíhalo s pomocí dvou kolejových jeřábů EDK 750 pro vyvolání maximálního zatížení. Zatěžovací zkouška potvrdila únosnost mostu a umožnění spuštění provozu.

Projekt zajišťují ve sdružení naši kolegové z divize 5, ředitelem výstavby je Ing. Ladislav Šabach.