Objekt na letecké základně v Čáslavi předán do zkušebního provozu

  • 08. 03. 2021 | zdroj:
  • Aktuality

Ve čtvrtek 4. března 2021 předali kolegové z divize 9 do zkušebního provozu stanici záchranné a požární techniky na letecké základně v Čáslavi.

Jedná se o přízemní blok garáží pro 18 zásahových vozidel a navazující třípodlažní nepodsklepenou budovu, která zajišťuje všechny potřebné funkce pro nepřetržitý provoz zásahové jednotky čítající 17 osob. Konstrukčně jde o montovaný železobetonový skelet.

Součástí díla je i téměř 14 m vysoká ocelová příhradová věž pro požární sport a také moderní vybavení budovy pro nacvičování protipožárního zásahu.

Vzhledem k umístění stavby mohli práce v  areálu provádět pouze zaměstnanci s  českým občanstvím nebo z členských zemí NATO. Projekt zhotovil tým vedený Ing. M. Voráčkem.