Měření prokázala, že likvidace azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental Pražany neohrožuje

  • 28. 05. 2021 | zdroj:
  • Tisková zpráva

Akreditovaná společnost AQUATEST provedla pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy již tři měření koncentrací azbestových vláken v prostorách, kde probíhá rekonstrukce hotelu InterContinental v Praze. Ani v jednom případě nedošlo k překročení zákonných limitů. Hygienická stanice tak v rámci kontroly potvrdila, že dodavatel stavby postupuje v souladu s hygienickými předpisy a jeho činnost neohrožuje zdraví pracovníků, místních obyvatel či kolemjdoucích. Příští týden bude společnost AQUATEST pokračovat v měřeních na místě. Dodavatel mezitím přijal řadu opatření s cílem uklidnit situaci.

„Pro demontáž azbestu na fasádě jsme zvolili nejvhodnější a nejšetrnější metodu v otevřeném kontrolovaném pásmu. To znamená, že panely obsahující azbest demontujeme i s ocelovým rámem jako celek a do samotného azbestu vůbec nezasahujeme. Navíc důsledně používáme fixační prostředek k bezpečnostnímu zapouzdření panelů. Při následující demontáži výtahových šachet již nebude možné snímat panely v celku, a proto vytvoříme uzavřené kontrolované pásmo. Likvidaci panelů bude v každém případě i nadále provádět autorizovaná firma zcela mimo stavbu,“ řekl Martin Sirotek, ředitel Divize 9 společnosti Metrostav.

Jako nadstandardní opatření pro uklidnění situace, veřejnosti a okolních obyvatel, bude zavedeno několik bezpečnostních postupů. Pracovníci ze specializované subdodavatelské společnosti používali až dosud k bezpečnostnímu zapouzdření panelů standardní bezbarvý fixační prostředek. Po dohodě s hygienickou stanicí bude v následujícím období pro jistotu a bezprostřední rychlou kontrolu tento bezbarvý prostředek nahrazen modrým fixačním prostředkem, aby nebylo pochyb o tom, že materiál je dokonale penetrován a nebyl porušen. V místech demontáže panelů budou dále instalovány výkonné odsavače prachu. Na místě bude opakovaně a pravidelně prováděno měření koncentrací azbestových vláken.

Generální dodavatel Metrostav a.s. má s demontáží a ekologickou likvidací azbestu v souladu s platnými předpisy dlouhodobé zkušenosti. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, pracovníků poddodavatelů i obyvatel v okolí staveb je pro naši společnost samozřejmá priorita. Obyvatelé i kolemjdoucí jsou v bezpečí a ohrožení nadměrnou koncentrací azbestu v životním prostředí či konkrétně v ovzduší jim nehrozí.


Kontaktní údaje 

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225
vojtech.kostiha@metrostav.cz,
www.metrostav.cz
https://tak2002.cz/project/staromestska-brana/