Metrostav zvolil při rekonstrukci hotelu InterContinental správný postup pro ekologickou likvidaci azbestu

  • 03. 06. 2021 | zdroj:
  • Tisková zpráva

Stavební společnost Metrostav uspořádala ve středu 2. června 2021 setkání s rodiči dětí z přilehlé Základní školy náměstí Curieových. Stavbaři ubezpečili všechny zúčastněné, že likvidace azbestu v rámci rekonstrukce pražského hotelu InterContinental probíhá správným technologickým postupem a v souladu s hygienickými předpisy. Pracovníkům na stavbě, obyvatelům Prahy 1 ani kolemjdoucím tedy nehrozí žádná zdravotní rizika. I několik nedávno provedených nezávislých akreditovaných měření na staveništi ostatně potvrdilo nulové koncentrace azbestu v ovzduší. Poslední měření provedené dne 3. června 2021 přímo ve třídách školy nezávislou organizací nepřítomnost azbestu v ovzduší potvrdilo znovu. Stavbaři dále navrhli rodičům dětí, že jim budou na vyžádání průběžně poskytovat další informace.

„Obavám místních obyvatel rozumíme, a proto jsme se rozhodli po mediálně vypjatých týdnech aktivně vystoupit a podrobně vysvětlit veřejnosti zvolený technologický postup. S ekologickou likvidací azbestu máme dlouholeté zkušenosti a dosud nikdy se nám nestalo, že by při manipulaci s materiály došlo k uvolnění této rakovinotvorné látky do ovzduší. V případě hotelu InterContinental bylo do dnešního dne provedeno 26 kontrol a auditů všech možných úřadů. Se stejnými závěry: vše je v pořádku, obyvatelé mohou být klidní,“ vysvětluje Josef Majer, vedoucí projektu z Metrostavu.

Technologický postup likvidace azbestu schválený hygienickou stanicí umožňuje odstrojení fasády v režimu tzv. otevřeného kontrolovaného pásma. To znamená, že stavbaři demontují kompletní fasádní panely bez jakéhokoliv zásahu do podstaty azbestového pláště a s bezpečnostním zapouzdřením pomocí speciálního fixačního prostředku. Demontáž provádí pomocí jeřábu v jednotkách minut a přímo do uzavřeného kontejneru umístěného mimo objekt.

„Laická veřejnost by v návaznosti na některé nepřesné informace v médiích upřednostňovala tzv. uzavřené pásmo. Tato varianta by však naopak vyžadovala zasahování do azbestového pláště přímo v prostorách staveniště. Fasádní prvky bychom museli násilně dělit a následně ručně transportovat po cca 1 km dlouhé horizontální a vertikální dráze, a to při mnohanásobné zátěži a negativní expozici prostředí. Námi preferované řešení naopak uvolnění azbestu zcela vylučuje,“ vysvětluje Josef Majer.

Firma Mrozek a.s. jako subdodavatel Metrostavu na odstrojení budovy podala prostřednictvím akreditované firmy SKS spol. s r.o. v dostatečném předstihu žádost o schválení technologického postupu likvidace azbestu. Příslušná hygienická stanice jej následně připomínkovala a schválila. Samotná ekologická likvidace začala až po uplynutí předepsaných legislativní lhůt.

Lídr českého stavebního trhu Metrostav je mnohonásobným držitelem prestižního ocenění Bezpečný podnik. Uděluje jej již od roku 1996 Ministerstvo práce a sociálních věcí v součinnosti s Inspektorátem bezpečnosti práce za správně nastavené bezpečnostní procesy a jejich aplikaci v praxi. „Bezpečnost a ochrana zdraví našich i subdodavatelských pracovníků i obyvatel v okolí staveb je pro naši společnost samozřejmá a dlouhodobá priorita,“ uzavírá Josef Majer.

 

Kontaktní údaje

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225 vojtech.kostiha@metrostav.cz

https://tak2002.cz/project/staromestska-brana/