Building Information Management (BIM)

Stavebnictví, stejně jako jiné obory, čelí výzvám digitalizace. Metrostav jako přední stavební společnost investuje nemalé prostředky nejen do strojního vybavení, ale i do moderních informačních technologií, ke kterým patří BIM (Building Information Management). 

Technologie BIM se opírá o známé 3D modelování, které je už nyní hojně využíváno napříč profesemi pro jejich koordinaci v počátečních fázích přípravy projektu. BIM prostředí ale umožňuje navíc propojit 3D model s dalšími informacemi potřebnými pro ocenění, časové plánování, kvalitu, řízení a provozování stavby během celého životního cyklu.

Pro stavební firmu je zásadní zejména propojení informací BIM modelu s přípravou a realizací. Využitím potřebných informací v reálném čase a propojením účastníků on-line je možné zvýšit efektivitu při zpracování dat, realizaci a zároveň zajistit vyšší kvalitu provedení díla.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme