Pro akcionáře

Základní informace

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

info@metrostav.cz
ID datové schránky: bnpcf46

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Recepce centrály společnosti

+420 266 019 000

+420 266 018 000

Důležité zprávy

23. 05. 2017

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2016

12. 05. 2017

Zápis z valné hromady 2017

30. 04. 2017

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016


Struktura akcionářů k 5. květnu 2017

Akcionář Počet akcí (ks) Podíl na zákl. kapitálu
DDM Group, a.s. 4 059 580 51.34 %
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23.18 %
DOAS CZ, a.s.. 1 347 489 17.04 %
Ostatní právnické osoby tuzemské 22 354 0.28 %
Ostatní právnické osoby zahraniční 108 326 1.37 %
Fyzické osoby tuzemské 497 250 6.29 %
Fyzické osoby zahraniční 39 262 0.50 %
Celkem 7 906 668 100 %

Společnost Metrostav a.s. je členem koncernu
Skupina Metrostav