Certifikáty a firemní politiky

Přehled získaných certifikací

Společenská odpovědnost

Politika společenské odpovědnosti

Platnost: 01/2100

Zobrazit certifikát

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Politika BOZP

Platnost: 01/2100

Zobrazit certifikát

Management kvality

Politika kvality

Platnost: 01/2100

Zobrazit certifikát

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

Platnost: 10/2019

Zobrazit certifikát

Informační systém určený pro nakládání s utajovanými informacemi

Certifikát informačního systému

Platnost: 07/2019

Zobrazit certifikát

Bezpečnostní způsobilost

Prohlášení podnikatele §15a odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně informací.

Platnost: 05/2019

Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN ISO 14001:2015 EMS pro realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství

Platnost: 09/2018

Zobrazit certifikát

Management kvality

Certifikát ISO 9001:2008 pro generální dodávku staveb

Platnost: 09/2018

Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát EMAS

Platnost: 05/2018

Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2016

Platnost: 12/2017

Zobrazit certifikát

Cena české silniční společnosti

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Dopravní stavba roku

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Dopravní stavba roku

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Dopravní stavba roku

Prodloužení trasy a metra v Praze

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Dopravní stavba roku

Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Cena ŘSD ČR

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

Platnost: 01/2015

Zobrazit certifikát

Cena hlavního města Prahy

Trojský most

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Cena ministra životního prostředí ČR

Most přes Slovanské údolí na stavbě městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Cena časopisu Silnice Železnice za konstrukční detail

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Stavba roku v zahraničí

Urgentní příjem Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Košice, Slovenská republika

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Stavba roku

Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Cena SDFI

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Cena ředitelství vodních cest ČR

Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou

Platnost: 01/2014

Zobrazit certifikát

Stavba roku

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského

Platnost: 01/2013

Zobrazit certifikát

Dopravní stavba roku

Rekonstrukce železničního mostu Děčín – Jedlová

Platnost: 01/2013

Zobrazit certifikát

Stavba 20. století

Pražské metro a Nuselský most

Platnost: 01/2000

Zobrazit certifikát

Přehled vydaných politik

Systém environmentálního managementu

Environmentální politika