Udržitelný rozvoj

Metrostav se stal v roce 2017 vítězem kategorie a držitelem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Ocenění dokládá, že aktivitám v oblasti společenské odpovědnosti věnuje Metrostav dlouhodobě mimořádnou pozornost.

Metrostav je zakládajícím členem platformy Byznys pro společnost.

Naše priority v oblasti společenské odpovědnosti

Metrostav si stanovil šest hlavních priorit společenské odpovědnosti. Tyto priority vycházejí z oblastí, ve kterých má činnost společnosti významné environmentální, společenské a ekonomické dopady na okolí.

 1. Transparentní podnikání

  Metrostav patří mezi významné ekonomické subjekty v České republice a uvědomuje si svůj závazek k odpovědnému chování. Společnost si je vědoma svých přínosů a dopadů jako subjektu ovlivňujícího tržní prostředí, a zároveň svého významu jako zaměstnavatele, tudíž nositele vzorů chování i v etických aspektech.

  Více k etickému kodexu a etické lince

 2. Inovace ve stavebnictví

  Snahou společnosti je významně přispívat k lepšímu prostředí ve stavebnictví, a to díky inovativním produktům a řešením, která vytváří přidanou hodnotu a přispívají k šetrné a kvalitní výstavbě.

  Více k inovacím a technickému rozvoji

 3. Naši zaměstnanci

  Metrostav považuje péči o zaměstnance za podstatnou součást svého udržitelného rozvoje. Kvalitu pracovních podmínek zaměstnanců prokazuje společnost opakovaným plněním požadavků mezinárodního standardu SA 8000 a závazků z kolektivní smlouvy.

  Více ke kariéře u Metrostavu

 4. Bezpečnost na stavbách

  Jedna z nejdůležitějších priorit je zajistit, aby každý, kdo pracuje a působí na stavbách či provozech společnosti Metrostav, měl podmínky pro bezpečnou práci. Společnost dbá na vysokou kvalitu realizace výstavby při zajištění maximální úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Více k politikám a certifikacím

 5. Ochrana životního prostředí

  Metrostav svojí důsledností prokazuje nejen plnění všech povinností vyplývajících z legislativy České republiky v ochraněži votního prostředí, ale i svoji způsobilost pro plnění globálních požadavků v této oblasti.

  Více k politikám a certifikacím

 6. Firemní občanství

  Metrostav a jeho zaměstnanci si jsou vědomi odpovědnosti vůči regionům, kde působí, a lidem, kteří zde žijí. Zavázali jsme se být dobrým a odpovědným sousedem vnímavým k potřebám svého okolí. Proto společnost dlouhodobě podporuje řadu vzdělávacích, zdravotních a dalších neziskových organizací a jejich projektů.

  Více k CSR projektům