Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Využití obnovitelných zdrojů

FVE pro společnost Metrostav a.s., K Letišti 720, Nymburk,

výkon 65,520KW“,

registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004002

FVE pro společnost Metrostav a.s, K Letišti 2262, Nymburk,

výkon 40,950 kW“,

registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/00039971

Cílem obou projektů je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav