Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Inženýrské sítě

Metrostav disponuje specializovanými provozními středisky v oblasti výstavby inženýrských sítí a liniových staveb. Jejich prostřednictvím ovládá technologie zdění kanalizačních stok, malých ražených tunelů, trubních vedení kanalizací, vodovodů, vedení nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů, areálových rozvodů a domovních přípojek.

Specializovaná střediska realizují:

  • Opravy, rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních řadů a přípojek až po připojení do nemovitosti (výkopem nebo protlakem), včetně osazení vodoměrných šachet a napojení na vodoměr

  • Sanace, rekonstrukce a výstavbu nových hloubených kanalizačních stok z klasických (zděných, kameninových) i nových materiálů (Hobas, PVC, beton, a jiné) výkopem i ražbou, včetně kanalizačních přípojek

Obrázek
Obrázek
  • Vyzdívání kanalizačních stok všech rozměrů a objektů na kanalizačních stokách, vč. technologie (klapky, hradítka, česle, a jiné)

  • Ražba maloprofilových tunelů do profilu 20 m2 ručně pomocí sbíječek nebo strojní technologie (ITC, malá rypadla, pásové a kolové dumpery

  • Hloubení šachet hornickým způsobem až do hloubky 40 m pomocí strojní technologie (OVJ, AD apod., otočný bagr s drapákem)

  • Ražba a kompletní výstavby kolektorů, vč. rekonstrukce ocelových konstrukcí

  • Realizace přeložek, nových vedení, oprav stávajících plynovodů, výstavby regulačních stanic

  • Výstavba plynovodů jak ocelových s PE izolací, tak plastových PE potrubí. Výstavba ocelových plynovodů je prováděna metodou obloukového svařování potrubí, pro výstavbu plynovodů z PE potrubí je užíváno buď elektro tvarovek, nebo svařování metodou „na tupo“. Pro metodu obloukového svařování ocelového potrubí je naše středisko vybaveno svářecími stroji značky Lorch, pro svařování plastového potrubí disponujeme svářecími stroji George Fischer.

  • Vlastní kapacitou zajišťujeme také veškeré zemní, zednické a přípravné práce, disponujeme pásovými bagry Hitachi, traktorbagry Terex a JCB, nákladními automobily Tatra a Mercedes i drobnou stavební mechanizací.

Tato technologie byla úspěšně využita na těchto projektech

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav