Oceněné stavby

Přehled oceněných staveb

2020

Česká dopravní stavba roku

II/272 Lysá nad Labem, Rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Stavba roku

Výstavba pavilonu intenzivní medicíny nemocnice Jablonec nad Nisou

Zahraniční stavba roku

Ražby ve stanici Espoonlahti, Helsinky

Stavba roku

O2 universum

Česká dopravní stavba roku

Výstavba dálnice D3, Bošilec – Ševětín

2019

Zahraniční stavba roku

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie

Česká dopravní stavba roku

Lávka pro pěší přes řeku Otavu

Česká dopravní stavba roku

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Česká dopravní stavba roku

Přístaviště Purkarec

2018

Česká dopravní stavba roku

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih

Česká dopravní stavba roku

Rekonstrukce střech nástupiště Hlavního nádraží v Praze

Česká dopravní stavba roku

Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice

2017

Titul zahraniční stavba roku

VD Želiezovce v Levicích

Vodohospodářská stavba roku 2017 - Zvláštní ocenění SVH ČR, z.s.

Vodní dílo Klíčava - doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za stavebně podnikatelský záměr v soutěži Stavba roku

Residence Garden Towers v Praze

Vodohospodářská stavba roku 2017

Plavební komora u jezu Hněvkovice

Vodohospodářská stavba roku 2017

Rekonstrukce jezu v Černošicích

Vodohospodářská stavba roku 2017

Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady

Titul stavba roku

Kotelna Park Radlice v Praze

2016

Cena hlavního města Prahy

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A i B

Česká dopravní stavba roku

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

Česká dopravní stavba roku

D8 - most Oparno

Stavba roku Středočeského kraje

Mezinárodní laserové centrum ELI v Dolních Břežanech

2015

Cena české silniční společnosti

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Česká dopravní stavba roku

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Česká dopravní stavba roku

Prodloužení trasy a metra v Praze

Česká dopravní stavba roku

Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Cena ŘSD ČR

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

2014

Cena ředitelství vodních cest ČR

Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou

Cena SDFI

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Titul zahraniční stavba roku

Urgentní příjem Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Košice, Slovenská republika

Titul stavba roku

Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Cena časopisu Silnice železnice za konstrukční detail

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Cena hlavního města Prahy

Trojský most

Cena ministra životního prostředí ČR

Most přes Slovanské údolí na stavbě městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni

Česká dopravní stavba roku

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

2013

Česká dopravní stavba roku

Rekonstrukce železničního mostu Děčín – Jedlová

Titul stavba roku

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského

2000

Stavba 20. století

Pražské metro a Nuselský most