Oceněné stavby

Přehled oceněných staveb

2015

Dopravní stavba roku

Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Cena české silniční společnosti

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Cena ŘSD ČR

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

Dopravní stavba roku

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Dopravní stavba roku

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Dopravní stavba roku

Prodloužení trasy a metra v Praze

2014

Cena časopisu Silnice Železnice za konstrukční detail

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Cena ředitelství vodních cest ČR

Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou

Cena ministra životního prostředí ČR

Most přes Slovanské údolí na stavbě městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni

Cena hlavního města Prahy

Trojský most

Stavba roku v zahraničí

Urgentní příjem Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Košice, Slovenská republika

Stavba roku

Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Cena SDFI

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

2013

Dopravní stavba roku

Rekonstrukce železničního mostu Děčín – Jedlová

Stavba roku

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského

2000

Stavba 20. století

Pražské metro a Nuselský most