Oceněné stavby

Přehled oceněných staveb

2015

Dopravní stavba roku

Prodloužení trasy a metra v Praze

Dopravní stavba roku

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Dopravní stavba roku

Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Dopravní stavba roku

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

Cena ŘSD ČR

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

Cena české silniční společnosti

Přesuvná skruž pro betonáž nosné konstrukce mostů

2014

Cena SDFI

Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

Cena ředitelství vodních cest ČR

Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou

Prize of Silnice Železnice magazine for construction detail

Construction of footbridge over the Labe including connection to the bike path, Čelákovice

Stavba roku v zahraničí

Urgentní příjem Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Košice, Slovenská republika

Stavba roku

Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Cena hlavního města Prahy

Trojský most

Cena ministra životního prostředí ČR

Most přes Slovanské údolí na stavbě městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni

2013

Dopravní stavba roku

Rekonstrukce železničního mostu Děčín – Jedlová

Stavba roku

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského

2000

Stavba 20. století

Pražské metro a Nuselský most