Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Certifikáty a firemní politiky

Přehled získaných certifikací

Systém environmentálního managementu

Certifikát EMAS
Platnost: 05/2024
Zobrazit certifikát

Bezpečnostní způsobilost

Prohlášení podnikatele §15a odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně informací.
Platnost: 06/2024
Zobrazit certifikát

Management kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 pro generální dodávku staveb
Platnost: 02/2025
Zobrazit certifikát

Informační systém určený pro nakládání s utajovanými informacemi

Certifikát informačního systému
Platnost: 06/2024
Zobrazit certifikát

Certifikát Compliance

Certifikát ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems)
Platnost: 04/2025
Zobrazit certifikát

Certifikát Compliance

Certifikát ISO 37301:2021 (Compliance Management Systems)
Platnost: 04/2025
Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 pro realizace staveb pozemního a inženýrského stavitelství
Platnost: 10/2025
Zobrazit certifikát

Systém managementu BOZP

Certifikace ČSN ISO 45001:2018 pro realizace staveb pozemního a inženýrského stavitelství
Platnost: 10/2025
Zobrazit certifikát

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Řádný člen ČK LOP
Platnost: 12/2025
Zobrazit certifikát

Přehled vydaných politik

Management kvality

Politika kvality

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Politika BOZP

Systém environmentálního managementu

Environmentální politika

Systém environmentálního managementu

Environmentální prohlášení Metrostav a.s. 2024

Compliance management systém

Politika compliance Metrostav a.s.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav