Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Historie

Profesionalita, důvěryhodnost a stabilita,
tři klíče k naší práci
 • Založen 1. ledna 1971 vyčleněním z n. p. Vodní stavby za účelem výstavby pražského metra.
 • Dne 9. května 1974 slavnostně uvedena do provozu první trasa I.C pražského metra Florenc (Sokolovská) – Kačerov, kde Metrostav působil jako generální dodavatel.
 • V říjnu roku 1976 podešel mechanizovaný štít TŠčB-3 řízený techniky a dělníky Metrostavu poprvé Vltavu na trase I.A pražského metra.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
 • V roce 1983 se stal členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA/AITES.
 • V roce 1988 došlo ke změně právní formy na státní podnik.
 • V roce 1991 byl Metrostav přeměněn na akciovou společnost s celkovým počtem 4459 zaměstnanců, po původní úzké specializaci na stavbu podzemní dráhy se začíná úspěšně věnovat projektům i v dalších segmentech stavebního trhu.
 • Od roku 1991 začal zakládat dceřiné společnosti, např. Terramet s.r.o., Metros s.r.o., Metrostav Slovakia a.s. atd., či nakupovat menší specializované firmy za účelem rozšíření know-how.
 • V roce 2000 byl úspěšně završen proces privatizace společnosti, který znamenal novou vlastnickou strukturu.
 • V roce 2003 provedl unikátní podchod pod hladinou Vltavy pro trasu metra IV.C pomocí vysouvaných tunelů, za což obdržel nejvyšší odborná domácí i mezinárodní ocenění.
 • V roce 2004 přijal vlastní Morální kodex a Zásady firemní kultury zavazující zaměstnance k etickému chování.
 • V roce 2005 získal majoritu v akciové společnosti Subterra.
 • V roce 2006 podepsána smlouva na výstavbu tunelového komplexu Blanka, součásti Městského okruhu v Praze.
 • V roce 2006 zahájeny ražby silničních tunelů na Islandu mezi obcemi Siglufjördur a Ólafsfjördur v celkové délce 11 kilometrů v extrémních hydrogeologických podmínkách.
 • V roce 2008 se specializovaná developerská divize firmy přeměnila v dceřinou společnost Metrostav Development, která rozvíjí aktivity zejména ve výstavbě bytových a kancelářských prostor.
 • Od 1. ledna 2010 je řídícím členem koncernu Skupina Metrostav.
 • Od téhož roku až do současnosti (2019) je největší stavební firmou na tuzemském trhu podle dosažených tržeb.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
 • V roce 2011 jako první v naší zemi nasadil razicí stroje TBM, od předního německého výrobce Herrenknecht AG, na výstavbě prodloužení trasy V.A pražského metra.
 • Ve stejném roce založena dceřiná společnost Metrostav Deutschland GmbH.
 • V roce 2013 ustavena dceřiná společnost Metrostav Facility s.r.o.
 • V tomtéž roce zakoupil rakouskou společnost Beton und Monierbau Tunnelling GmbH (BeMo Tunnelling).
 • V roce 2015 založena dceřiná společnost Metrostav Polska Spolka Akcyjna a vznikl společný podnik v Turecku METROSTAV ANKARA INŞAAT TAAHHÜT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI.
 • V  září 2015 přijal normu k trestněprávní compliance, která do organizačně-řídicího systému Skupiny Metrostav zakotvila program prevence před riziky plynoucími z trestní odpovědnosti právnických osob.
 • Metrostav je největší stavební a inženýrská společnost na území České republiky a třetí největší stavební koncern ve střední a východní Evropě.
 • Metrostav v roce 2018 realizoval více než 20 % tržeb za hranicemi ČR, a to na Slovensku, Islandu, v Polsku, Bělorusku, Norsku a ve Finsku.
 • Květen 2019 - Představenstvo Metrostavu zvolilo nového předsedu představenstva Ing. Františka Kočího.
 • Říjen 2019 - Metrostav získal ocenění OPERA HISTORICA 2019 a GRAD PRIX OPERA HISTORICA 2019 za projekt Rekonstrukce historické budovy Národního muzea. Cena byla udělena na Pražském hradě za přítomnosti zástupců vlády, senátu, krajů, církevních a uměleckých kruhů a odborných institucí.
 • Červenec 2020 - Novým generálním ředitelem společnosti Metrostav a.s. se stal Ing. Jaroslav Heran, dosavadní ředitel divize 1
 • 1. ledna 2021 - padesáté výročí založení společnosti.
 • Březen 2022 - Pomáháme Ukrajině. Naše společnost poskytla Ukrajině finanční dar 15 mil. Kč. Pomáháme svým zaměstnancům z Ukrajiny a jejich rodinám.
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav