Pro akcionáře

Základní informace

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

info@metrostav.cz
ID datové schránky: bnpcf46

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Recepce centrály společnosti

+420 266 019 000
+420 266 018 000

Důležité zprávy

30. 05. 2019

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2018

30. 05. 2019

Zápis z valné hromady 2019

15. 04. 2019

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Metrostav a.s.

31. 05. 2018

Zápis z valné hromady 2018

23. 05. 2018

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2017

16. 04. 2018

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Metrostav a.s.

23. 05. 2017

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2016

12. 05. 2017

Zápis z valné hromady 2017


Akcie a akcionáři

Základní kapitál společnosti 790 666 800 Kč

Akcie

Druhkmenové Formana jméno Jmenovitá hodnota100,- Kč ISINCZ0005006502 Počet kusů7 906 668
kmenové na jméno 100,- Kč CZ0005006502 7 906 668

Struktura akcionářů k 24. červenci 2019

Akcionář Počet akcí Podíl na základním kapitálu
DDM Group a.s. 4 059 580 51.34 %
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23.18 %
DOAS CZ a.s. 1 347 489 17.04 %
Ostatní právnické osoby tuzemské 35 913 0.45 %
Ostatní právnické osoby zahraniční 108 445 1.37 %
Fyzické osoby tuzemské 483 634 6.12 %
Fyzické osoby zahraniční 39 200 0.50 %
Celkem 7 906 668 100 %

Společnost Metrostav a.s. je členem koncernu
Skupina Metrostav