Pro akcionáře

Základní informace

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

info@metrostav.cz
ID datové schránky: bnpcf46

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Recepce centrály společnosti

+420 266 019 000
+420 266 018 000

Důležité zprávy

23. 05. 2017

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2016

12. 05. 2017

Zápis z valné hromady 2017

30. 04. 2017

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016


Akcie, akcionářská struktura.

Základní kapitál společnosti 790 666 800 Kč

Akcie

Druhkmenové Formana jméno Jmenovitá hodnota100,- Kč ISINCZ0005006502 Počet kusů7 906 668
kmenové na jméno 100,- Kč CZ0005006502 7 906 668

Struktura akcionářů k 31. prosinci  2017

Akcionář Počet akcí Podíl na základním kapitálu
DDM Group, a.s. 4 059 580 51.34 %
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23.18 %
DOAS CZ, a.s.. 1 347 489 17.04 %
Ostatní právnické osoby tuzemské 32 961 0.42 %
Ostatní právnické osoby zahraniční 108 326 1.37 %
Fyzické osoby tuzemské 486 711 6.15 %
Fyzické osoby zahraniční 39 194 0.50 %
Celkem 7 906 668 100 %

Společnost Metrostav a.s. je členem koncernu
Skupina Metrostav