Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

O2 universum

Občanské stavby
Praha

Stavba navazuje na stavbu O2 areny v Praze 9 a je s ní provozně i technologicky svázána. Multifunkční centrum O2 universum tvoří prostor ne­jen pro pořádání koncertů, ale také mezinárodních akcí a kongresů.

Základní informace

Objednatel:

Bestsport, a.s.

Projektant:

ATIP a.s.

Doba výstavby:

10/2017 – 02/2020

O2 universum
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Projekt řeší přestavbu stávajícího objektu O2 malé areny v Praze. V úrovni ulice Českomoravská byly nově dostavěny vstupní části kongresového centra a vybudovány nové prostory kongresových sálů včetně zcela nové ocelo­vé konstrukce nad sálem A. Dispoziční uspořádání je na­vrženo tak, že kongresová část je samostatným provoz­ním celkem, který je napojen na O2 arénu a využívá dříve připravených kapacit technické a provozní infrastruktury.


Pro sportovní účely byla v sálu A zajištěna min. světlá výška 12,5 m, je zde také instalováno šest velkých výškově nastavitelných kruhových svítidel. Někte­ré sály je možné dále rozdělit pomocí posuvných příček na samostatné, akusticky oddělené prostory.

Projekt v číslech

 • 14 967 m2
  Zastavěná plocha
 • 40 240 m2
  Užitná plocha
 • 249 872 m3
  Obestavěný prostor
 • <10 tisíc osob
  Kapacita
 • 11 - 21
  Počet sálů A – E
 • 3 500 m3
  Objem bouraných železobetonových konstrukcí
 • 4 500 m3
  Objem nových železobetonových konstrukcí
 • 2 500 m2
  Plocha demontované fasády
 • 3 800 m2
  Plocha nové fasády

Výjimečnost stavby

Při rekonstrukci O2 malé arény byla použita hydrodemo­lice (odstraňování betonu pomocí tryskání vody), byla provedena vstupní markýza s ocelovou konstrukcí o rozměru 1 800 m2, výměna ocelových vazníků nad sálem A a výměna ocelové konstrukce nad sálem B, která vynáší původní betonové stropní desky. 

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav