Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Podzemní stavby
Rokycany - Plzeň

Rekonstrukce železniční trati mezi městy Rokycany a Plzeň, součást 3. tranzitního železničního koridoru a páteřní transevropské dopravní sítě, má za cíl dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru.

Základní informace

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

SUDOP Praha a.s.

Doba výstavby:

09/2013 – 12/2019

Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Obrázek

Charakteristika

Rekonstrukce železniční trati mezi městy Rokycany a Plzeň, součást 3. tranzitního železničního koridoru a páteřní transevropské dopravní sítě, má za cíl dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru. Vedle úpravy vlastní trati, stanic a nástupišť je stěžejní záležitostí výstavba tunelu Ejpovice, který je tvořen dvěma jednokolejnými tunelovými troubami (severní a jižní), propojených mezi sebou spojovacími chodbami. Vede pod terénními útvary Homolka a Chlum a jeho délka od východního (vjezdového) portálu k západnímu (výjezdovému) činí zhruba 4150 m. Současná trať mezi Rokycany a Plzní se tak pomocí tunelu zkrátí z původní délky 20,2 km o více než šest kilometrů.

Projekt v číslech

 • 20,237 km
  Celková délka úseku
 • 14,147 km
  Po dokončení
 • 130 - 160 km/hod
  Traťová rychlost
 • 2 x 4150 m
  Délka tunelů

Výjimečnost stavby

Ražby se provádí strojem TBM S-799 – Viktorie o průměru řezné hlavy 9840 mm (největší v ČR), o délce 115 m, hmotnosti 1860 t, maximální rychlosti 80 mm/min. a tlačné síle 64,7 MN. Vlastní ražby jižní tunelové trouby začaly v únoru 2015, prorážka do výjezdového portálu Doubravka se uskutečnila v červnu 2016. Ražby severní tunelové trouby začaly v září 2016.

Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav