Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Modernizace úpravny vody Želivka

Průmyslová výstavba
Želivka

Jednostupňová úprava vody z Želivky by mohla přestat vyhovovat v některých ročních obdobích nejmodernějším požadavkům na pitnou vodu kvůli zhoršování kvality povrchových vod. Proto došlo k rozšíření úpravny o druhý technologický stupeň – o filtraci přes granulované aktivní uhlí (GAU).

Základní informace

Objednatel:

Úpravna vody Želivka, a.s.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Doba výstavby:

09/2018 – 01/2021

Modernizace úpravny vody Želivka
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Projekt zahrnoval výstavbu haly GAU se 16 filtry. Součástí zakázky byly mimo jiné i nezbytné úpravy v provozovaných objektech pro napojení haly GAU do systému úpravny. Do modernizace proto byla zahrnuta výstavba propojovacích objektů čili kolektoru mezi GAU a halou filtrace pro vedení především prací vody a vzduchu, dále pak provedení sání a následného výtlaku vody na GAU a odtok filtrátu z GAU na spojnou komoru před měrným objektem.

Projekt v číslech

  • 1.604 m2
    Filtrační plocha 16 nových filtrů
  • 2.730 m3
    Množství granulovaného aktivního uhlí ve filtrech
  • 3.500 l/s
    Maximální výkon nových filtrů

Výjimečnost stavby

Pro dosažení požadovaného extrémně vysokého standardu nové technologie bylo nutné zajištění neobvykle vysoké korozní odolnosti nerezových ocelí potrubí, , která podtrhuje jedinečnost modernizace. Stejné parametry musely splňovat i veškeré tvarovky a konzoly i vybrané plochy přírub. Pro jejich splnění bylo zapotřebí vozit výrobky do zahraničí k elektrochemickému leštění povrchů. Zásadním omezením při organizaci výstavby bylo provedení prací v době částečné odstávky jinak nepřetržitě provozované úpravny.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav