Ekonomické informace

Roční zprávyVýroční zpráva 2001
Get Acrobat reader Výroční zpráva je připravena ke stažení ve formátu PDF. Abyste mohli číst tento formát, musíte mít na Vašem počítači nainstalován Adobe® Acrobat® Reader. Zdarma si jej můžete stáhnout z internetové stránky firmy Adobe.


Výroční zpráva 2001 (1,4 MB)

Výroční zpráva 2001 rozdělená na části:

Část 1. (1,4 MB)

Metrostav a.s.
Základní ukazatele
Profil společnosti
Významné události roku 2001
Úvodní slovo předsedy představenstva
Orgány společnosti
Vedení společnosti
Organizační struktura Metrostav a.s.

Část 2. (219 kB)

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
Významné stavby realizované v roce 2001
Očekávaný vývoj a strategické záměry
Kapitálové účasti
Údaje o koncernu
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Základní kapitál, akcie, akcionáři
Doplňující informace ve smyslu zákona o cenných papírech
Zpráva dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu 2002
Zpráva auditora


Část 3. (249 kB)

Účetní závěrka
Příloha k účetní závěrky za rok 2001
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
Konsolidované výsledky hospodaření
Příloha konsolidované účetní závěrky
Zpráva auditora k účetní závěrce dle Mezinárodních účetních standardů
Účetní závěrka dle Mezinárodních účetních standardů
Osoby odpovědné za výroční zprávu a ověření účetních závěrky
Základní údaje o společnosti
Kontaktní údaje
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku