Profil společnosti

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav.

Základní údaje o společnosti
Firma: Metrostav a.s.
Sídlo:Koželužská 2450/4
Praha 8
180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Základní kapitál:      790 666 800,- Kč
Splaceno: 100 %

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Základní informace
Etický kodex
Etická linka
Hlavní záměry strategie Metrostav a.s.
Obory působnosti
Certifikace a normy
Členství společnosti v profesních asociacích

Historie společnosti

Akcionáři

Vedení společnosti
Představenstvo
Dozorčí rada

Organizační struktura
Schéma organizační struktury
Divize

Kapitálové účasti Metrostavu
Dceřiné společnosti

Profil Metrostavu 2013

Ke stažení

Tisk Nahoru
© 2016 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku