Profil společnosti

Základní informaceObory působnosti
METROSTAV a.s. je stavební společnost univerzálního zaměření, jejíž aktivity je možné sledovat na celém území naší republiky, na Slovensku i v zahraničí.

METROSTAV a.s. dnes patří k největším stavebním společnostem v České republice a jeho vysoce profesionální rukopis je čitelný ve všech segmentech stavebního trhu a mnoha významných stavebních zakázkách.

METROSTAV a.s. podniká především v těchto oborech:

Občanské stavby
Občanská výstavba, administrativní budovy, nákupní centra, hotely, školy, divadla, sportovní objekty

Bytová výstavba
Rodinné domy, bytové domy

Průmyslová výstavba
Elektrárny, průmyslové stavby, budovy pro průmysl, zásobníky, ČOV, úpravny vody

Dopravní stavby
Komunikace a zpevněné plochy, železnice, mosty, valy, rampy, dráhy

Metro
Výstavba tras pražského metra

Podzemní stavby
Objekty podzemní hloubené a ražené, tunely, podchody, šachty, štoly, vrty

Ostatní inženýrské stavby
Vodohospodářské stavby - úpravy toků, kanály, jezy, nádrže
Vedení místní a dálková - sítě, řady, vodovody, kanalizace, plynovody, elektro a kabelovody, teplovody
Ostatní inženýrské stavby - demolice, sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území

Developerské projekty
Výstavba komerčních objektů
Výstavba bytů
Výstavba rodinných domů
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku