Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Více o Skupině

Skupina Metrostav je podnikatelské uskupení právnických osob (koncern), které působí v oboru stavebnictví.

Koncern Skupina Metrostav tvoří ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) řídící osoba Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň PSČ 180 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 a další osoby jí řízené.

Koncern Skupina Metrostav byl ustanoven rozhodnutím představenstva Metrostav a.s. ze dne 4. února 2014.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav