Rezidence Hadovitá

Bytová výstavba
Praha

Architektonicky vydařený bytový dům, který do lokality dobře zapadl a je jedním z prvních, jenž z dosud poměrně zchátralé Michle do budoucna vytvoří žádanou rezidenční lokalitu.

Základní informace

Objednatel:

Metrostav Development

Projektant:

Arx Studio

Doba výstavby:

07/2017 – 01/2019

Projekt v číslech

  • 76 Bytů a parkovacích stání
  • 5 Nadzemních podlaží
  • 3 Podzemní podlaží
  • 3 Půdorysné sekce
  • 200 m2 Plocha zelené střechy
  • 18 Nově zasazených stromů

Charakteristika

Architektonicky vydařený bytový dům, který do lokality dobře zapadl a je jedním z prvních, jenž z dosud poměrně zchátralé Michle do budoucna vytvoří žádanou rezidenční lokalitu.

Výjimečnost stavby

Složitost díla spočívala v umístění domu v náročném dvousměrně svažitém pozemku, kde stavební jáma v nejhlubším místě zasahovala až přes výšku tří podlaží.  Kolem budovaného objektu navíc nebyl téměř žádný volný prostor. Pro stavbaře bylo složité i to, že dům budovali za pevnou cenu (podle dokumentů pro stavební povolení) v modelu Design&Build. Odpovídali tedy za realizační projekt se všemi riziky, která vycházejí z větší podrobnosti projektu, a tím i z nově zjišťovaných problémů. Zároveň pro investora zajišťovali i kolaudaci a veškeré administrativní úkony, které jí předcházejí.