Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží vč. mostů Mikulášská

Dopravní stavby
Plzeň

Cílem projektu byla přestavba železničního uzlu do stavu, který odpovídá jeho významu a současným požadavkům na konkurenceschopnou železniční dopravu. 

Základní informace

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

SUDOP Praha a.s.

Doba výstavby:

12/2016 – 12/2019

Charakteristika

Přestavba železniční stanice Plzeň hl. nádraží zahrnující i želez­niční mosty přes ulici Mikulášskou a s tím související rekonstrukce ulice Mikulášské, železniční svršek a spo­dek, nová nástupiště s mimoúrovňovými přístupy, nové odvodnění kolejiště. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávajícího zastřešení nástupišť, sanace opěrných zdí a prodloužení podchodu pro cestující. 

Projekt v číslech

  • 5 594 m Nově vložených kolejí
  • 5 ks Železničních mostů
  • 1 137 m Celková délka hran nástupiště

Výjimečnost stavby

Projekt zahrnoval i realizaci zabezpečovacího zařízení, informačního systému, diagnostických zařízení, protipožární signalizace a kamerových a přenosových systémů.