Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Trojský most

Dopravní stavby
Městský okruh Praha

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí přes Vltavu též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Základní informace

Objednatel:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské náměstí 2

Projektant:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Doba výstavby:

07/2010 – 10/2014

Trojský most

Projekt v číslech

 • 239,38 m
  Délka přemostění
 • 264,31 m
  Délka mostu
 • 200,4 + 40,35 m
  Rozpětí polí
 • 100 gr
  Šikmost mostu
 • 36,18 m
  Šířka mostu (13,2 + 2x 0,9 + 3,09 + 7,5)
 • zatěžová třída A
  Zatížení mostu (dle ČSN 73 6203 vč. změn)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Nosný systém hlavního pole tvoří ocelový oblouk s táhlem a předpjatá betonová mostovka zavěšená na oblouku pomocí síťově uspořádaných tyčových závěsů. Inundační pole je podélně a příčně předpjatá konstrukce z monolitického betonu. 

Výjimečnost stavby

Trojský most je složitá konstrukce, která respektuje architektonické požadavky soutěžního návrhu. Oblouk je mimořádně plochý (poměr rozpětí a vzepětí je 10). Hlavní pole nemá přiznané hlavní nosníky na podhledu mostu. Unikátní provedení zábradlí a osvětlení je též realizováno na základě architektonických požadavků. Most přechází Vltavu jedním polem bez pilířů v řece, čímž se výrazně odlišuje od všech ostatních pražských mostů.

Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav