Trojský most

Dopravní stavby
Městský okruh Praha

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí přes Vltavu též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Základní informace

Objednatel:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské náměstí 2

Projektant:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Doba výstavby:

07/2010 – 10/2014

Projekt v číslech

  • 239,38 m Délka přemostění
  • 264,31 m Délka mostu
  • 200,4 + 40,35 m Rozpětí polí
  • 100 gr Šikmost mostu
  • 36,18 m Šířka mostu (13,2 + 2x 0,9 + 3,09 + 7,5)
  • zatěžová třída A Zatížení mostu (dle ČSN 73 6203 vč. změn)

Charakteristika

Sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy jako součást tunelového komplexu Blanka převádí též pěší i cyklisty a propojuje městské části Prahy Holešovice a Troja.

Nosný systém hlavního pole tvoří ocelový oblouk s táhlem a předpjatá betonová mostovka zavěšená na oblouku pomocí síťově uspořádaných tyčových závěsů. Inundační pole je podélně a příčně předpjatá konstrukce z monolitického betonu. 

Výjimečnost stavby

Trojský most je složitá konstrukce, která respektuje architektonické požadavky soutěžního návrhu. Oblouk je mimořádně plochý (poměr rozpětí a vzepětí je 10). Hlavní pole nemá přiznané hlavní nosníky na podhledu mostu. Unikátní provedení zábradlí a osvětlení je též realizováno na základě architektonických požadavků. Most přechází Vltavu jedním polem bez pilířů v řece, čímž se výrazně odlišuje od všech ostatních pražských mostů.