Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

MVE Želiezovce

Ostatní inženýrské stavby
Želiezovce, Slovensko

Vodní dílo na řece Hron je navržené jako víceúčelová stavba. Plní funkci vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální. 

Základní informace

Objednatel:

Hydroenergia s.r.o.

Projektant:

VODOTIKA , a.s.

Doba výstavby:

07/2014 – 08/2016

MVE Želiezovce
Obrázek

Charakteristika

Vodní dílo na řece Hron je navržené jako víceúčelová stavba. Plní funkci vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální. Hlavní funkcí je výroba elektrické energie v MVE ve výši 15 200 653 kWh ročně.

Projekt v číslech

 • 3 920 kW
  Maximální výkon technologického zařízení
 • řkm 35,750 až 39,525
  úprava vodního toku v tomto úseku
 • 2 horizontální Kaplanovy turbíny
  Budova MVE
 • 2 x 1,4 MW
  Instalovaný výkon
 • 13,5 GWh
  Předpokládaná výroba

Výjimečnost stavby

Víceúčelová stavba, která má vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální funkci. jejím hlavním úkolem je výroba elektrické energie. Nedílnou součástí je biokoridor - rybí přechod v dělicím pilíří mezi hatí a MVE.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav