Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Informace k uzavření Smlouvy o dílo

Podmínkou uzavření smlouvy o dílo je doložení bezdlužnosti zhotovitele. Nedílnou součástí smlouvy je příloha s doklady o neexistenci nedoplatků zhotovitele na:

  • pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ¹

  • veřejném zdravotním pojištění – vyžadujeme potvrzení od všech zdravotních pojišťoven ²

Výše uvedené doklady nesmí být starší než 3 měsíce před datem uzavření smlouvy.

¹ Potvrzení o bezdlužnosti vydává na základě žádosti ČSSZ. K získání potvrzení je možno využít online službu na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Postup naleznete ZDE.

² Potvrzení o bezdlužnosti vydávají na základě žádosti zdravotní pojišťovny. Seznam zdravotních pojišťoven a formulářů je uveden níže.  Tyto žádosti a způsob jejich odeslání naleznete také na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav