Smlouva mezi Prahou a Metrostavem je platná, rozhodl soud. Tunel Blanka se má dokončit

  • 24. 01. 2014
  • Tisková zpráva
Rozhodčí soud dnešního dne rozhodl, že smlouva o dílo na dodávku tunelového komplexu Blanka je platná. Zároveň uložil Metrostavu a.s. pokračovat v pracích na vybraných objektech stavby v rozsahu cca 40 milionů Kč a jednání odročil na 10.3.2014. Na tomto jednání se bude zabývat nároky zhotovitele na proplacení žalované částky a případně dalším návrhem města na pokračování prací směřujících k uvedení stavby do provozu.