Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení

  • 01. 04. 2014 | zdroj: Konstrukce.cz, Ing. Horníček Zdeněk, Ing. Brtáň Stanislav
  • Napsali o nás
Lávka se nachází v širším centru historického města Olomouc. Napojuje centrum města na nově vybudovanou nákupní Galerii Šantovka. Přemosťuje městskou ulici s tramvajovou tratí, přilehlými plochami s chodníky a obtok Mlýnského potoka. Lávku tvoří předpjatá spojitá ŽB konstrukce s rozpětími 16,0 + 21,0 + 28,6 + 20,4 + 20,0 + 15,0 + 7,8 m. Celková délka lávky je 144,3 m. Směrově lávka začíná pravotočivým obloukem o poloměru R = 90 m, pokračuje levotočivým obloukem o R = 260 m a následně přechází do levotočivého oblouku o R = 170. Výškový zakružovací oblouk má poloměr R = 500 m. Volná šířka na lávce je 3 m. Nosná konstrukce lávky je monoliticky spojena s ocelovými podpěrami. Podpěry P2 až P6 jsou navrženy jako rozvětvená soustava ocelových trubek se čtyřmi větvičkami, přes betonový základ jsou monoliticky spojeny s velkoprůměrovou pilotou. Na podpěře P7, s ohledem na zkrácená rozpětí, je rozvětvení provedeno pouze do 2 větví a kotvení do spodní stavby je navrženo jako prostorový kulový kloub. Rozvětvení je konstruováno jako plný ocelolitinový prvek. Pro zachování jednotné úhlové geometrie jsou délky jednotlivých větví rozdílné. Místo spojení kotevní desky větví s nosnou konstrukcí je řešeno pomocí betonového nálitku. OCELOVÁ KONSTRUKCE PODPĚRSoučástí objektu SO 55 je celkem šest kusů ocelových podpěr označených P2 až P7. Podpěry jsou tvořeny ocelovým dříkem z trubky TR ? 419 × 25, který se v horní části rozvětvuje. Rozvětvení je v případě podpěr P2 až P6 do 4 větviček, v případě P7 do dvou větviček a je realizováno pomocí odlitku, který geometricky navazuje na směr jednotlivých prutů. Vetknutí větviček do trámu je vetknuté.Kotvení dříků podpěr P2 až P6 je navrženo také jako vetknuté. Patní deska je kruhová, z plechu P50, o průměru 670 mm. Desku vyztužuje 10 radiálních žeber P20 × 90-115. Trubka dříku je vyztužena vnitřním diafragmatem z plechu P20, umístěné 90 mm nad patní deskou. Přenos smyku do základu zajišťuje smyková zarážka z TR ? 168 × 16 s vnitřním diafragmatem z plechu P15. Přenos tahových sil je zajištěn radiálně rozmístěnými 10 kotevními šrouby s T hlavou o průměru 36 mm. Na dříku P6 jsou navařeny v dolní části čtyři řady spřahovacích trnů. Kotvení dříku P7 je navrženo jako kloub a vychází z typových detailů kalotového ložiska. Dřík trubky je nejprve zeštíhlen z průměru 419 mm na 300 pomocí kříže z P30, který je opláštěný plechem P5 ve tvaru kužele. Na něj navazuje sedlo vytvořené obrobením z plechu P105. Dovnitř sedla dosedá kulový kloub, který je vytvořen obrobením plechu P97 o průměru 194. K dolnímu líci je navařena trubka TR ? 194 × 25 ukončená patním plechem P30 o průměru 320 mm. Kotvení do základu zajišťuje šest radiálně rozmístěných lepených kotev M20. Součástí kloubu je navařený trn ? 20 mm, v sedle je otvor o 5 mm větší s ohledem na natočení stojky. Vystýlka kloubu z PTFE je opatřena mazacími kapsami dle požadavků ČSN EN 1337. Styčné plochy byly před sesazením namazány dle požadavků ČSN EN 1337.Kotvení větviček do trámu je pro všechny podpěry navrženo jako vetknuté. Trubka TR ? 219,1 × 20 je ukončena kruhovým patním plechem P40 o průměru 320 mm. Na něj je radiálně navařeno osm tyčí o průměru 20 mm u podpěr P2 až P6 a o průměru 30 mm u podpěry P7.Ocelová konstrukce je vyrobena z materiálu S355J2, kloub je nerezový, z materiálu 1.4404. ODLITKYOdlitky slouží k prostorovému spojení dříků a větviček. Vyrobeny jsou z manganové ocelolitiny dle ČSN 42 2709.5, materiál normalizačně žíhaný a popouštěný.Základní podkladem pro přípravu výroby byl prostorový model zhotovený v programu Rhinoceros s exportem do formátu STP. Na jeho základě byly u výrobce zhotoveny 3D modely z umělého dřeva, které sloužily pro vytvoření pískové formy pro odlitek.Vnitřní jakost odlitků byla kontrolována ultrazvukem, vnější jakost magnetickou práškovou metodou. Základní údaje o projektu Investor: SMC Development a. s. Generální dodavatel: Metrostav a. s., divize 1 Dodavatel lávky: Metrostav a. s., divize 4 Výrobce ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 3 Výrobce odlitků: DSB EURO s. r. o. Projektant lávky: Link projekt s. r. o. Projektant ocelové konstrukce: FEVIA s. r. o.